Monthly Archives: Marzec 2013

System świadczeń socjalnych

Zakładowa działalność socjalna Spółki finansowana jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzonego z odpisu podstawowego.

Tabela 9. Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

27

21

29

W latach 1998 – 2000 pracownicy Spółki wykorzystywali przeciętnie około od 10 do 40 tysięcy złotych rocznie na zaspokojenie potrzeb w zakresie:

–          zwrotnych pożyczek mieszkaniowych,

–          dopłat do wypoczynku pracowników, organizowanego we własnym zakresie,

–          zapomóg bezzwrotnych, przyznawanych potrzebującym pracownikom i byłym pracownikom,

dopłat do organizowanych imprez kulturalno – oświatowych i rekreacyjno – sportowych.

Reklamy